Scena Reduta to wspólna przestrzeń stworzona dla teatru przez ośrodki kultury z całej Lubelszczyzny. Inicjatorem i liderem projektu jest Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Po raz pierwszy w historii Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie tak szeroko wychodzi do widzów i rozpoczyna współpracę z kilkunastoma ośrodkami kultury na Lubelszczyźnie, by prezentować swoje najciekawsze spektakle na gościnnych scenach miast całego województwa. W tym celu powstała Scena Reduta.

 Sceny Reduta to sieć scen partnerskich, na których prezentowane będą przedstawienia o największych wartościach artystycznych. Porozumienie z Teatrem Osterwy zawarło już Biłgorajskie Centrum Kultury, Chełmski Dom Kultury, Hrubieszowski Dom Kultury, Janowski Ośrodek Kultury, Krasnostawski Dom Kultury, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Łukowski Ośrodek Kultury, Parczewski Dom Kultury, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Tomaszowski Dom Kultury, Włodawski Dom Kultury oraz Zamojski Dom Kultury. Partnerstwo jednostek kultury – mamy nadzieję, że już wkrótce dołączą do nich kolejne! – ma na celu wspólną organizację prezentacji spektakli teatralnych, warsztatów edukacyjnych i innych wydarzeń artystycznych. 

Naszym celem jest dotarcie do najdalszych zakątków Lubelszczyzny, żeby móc zaprezentować efekty pracy artystycznej osobom, które nie mogłyby dojechać na spektakle do Lublina. Robiąc to składamy hołd patronowi naszego Teatru, który dążył do tego, aby aktorzy docierali do jak największej liczby odbiorców, a spektakle były elementem budowy wspólnoty, której fundamentem jest piękno polskiego języka. Idea tworzenia projektu Scena Reduta ma swoje korzenie właśnie w przekonaniu, że kontakt z pięknem języka, który kształtuje naszą wrażliwość społeczną i estetyczną powinien odbywać się poprzez literaturę i dramaturgię realizowaną przez utalentowanych twórców. Chcemy budować wspólną przestrzeń dla teatru wykorzystując potencjał istniejących scen na terenie Polski Wschodniej niwelując jednocześnie bariery dostępu do kultury. Celem dyrektora Teatru Redbada Klynstra-Komarnickiego jest Scena Reduta jako realne działanie na szeroką skalę.

Podstawą repertuaru Sceny Reduta będą spektakle Teatru im. Juliusza Osterwy, ale także spektakle teatralne produkowane przez lokalne profesjonalne grupy niezależne; wydarzenia teatralne realizowane przez lubelskich twórców indywidualnych oraz najciekawsze wydarzenia teatralne powstające na scenach całej Polski. Widzom przekazywana będzie też wiedza na temat teatru i zjawisk współczesnej kultury, a twórcy związani z Teatrem Osterwy prowadzić będą warsztaty dla widzów oraz dla instruktorów i animatorów kultury. Wspierać będą też rozwój amatorskich grup teatralnych. 

Projekt Scena Reduta jest współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie jest instytucją Samorządu Województwa Lubelskiego wspólnie prowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Redbad Klynstra-Komarnicki

Sceny Reduta takie miasta jak Kraśnik wyczekiwały z utęsknieniem. Jest to projekt, który ułatwia i upiększa życie wszystkich miłośników teatru. Zarówno Teatr Osterwy, jak
i Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, dołożyły wszelkich starań, by spektakle grane w ramach projektu były należycie wypromowane i – pokazane w odpowiednich warunkach organizacyjnych i scenicznych – cieszyły jak największą liczbę widzów.
Tak się stało i w przypadku „Antygony w Nowym Jorku”, i „Tata ma kota” – kraśnicka publiczność opuszczała salę widowiskową zachwycona. Pragnęlibyśmy, aby Scena Reduta weszła na stałe do kulturalnej oferty CKiP. Tyle jeszcze do obejrzenia wspaniałych przedstawień… Jesteśmy przekonani, że kraśniczanie dopiszą za każdym razem.  

Grzegorz Marcinkowski, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Mieszkańcy Szczebrzeszyna zawsze z radością przyjmują nowe spektakle  teatralne prezentowane w Miejskim Domu Kultury. Scena Reduta to  projekt, który sprawia,
że możemy obcować ze sztuką, gwarantując jednocześnie jej wysoki poziom artystyczny.
Po frekwencyjnym sukcesie „Antygony w Nowym Jorku” mamy nadzieję, że Scena Reduta wejdzie na stałe do kulturalnej oferty MDK w Szczebrzeszynie, a mieszkańcy naszego miasta będą mogli zachwycić się jeszcze nie raz wspaniałym przedstawieniem.

Ewa Krupa, Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie