Hrubieszów dołączył do Sceny Reduta!

Na zdjęciu na tle ścianki reklamowej z napisem Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie stoją od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski, Burmistrz Hrubieszowa, Marta Majewska, Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, Grażyna Temporowicz oraz Dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie, Redbad Klynstra-Komarnicki

Dzisiaj w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie gościliśmy m.in. Marszałka Województwa Lubelskiego, Zbigniewa Wojciechowskiego, Panią Burmistrz Hrubieszowa, Martę Majewską oraz Panią Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, Grażynę Temporowicz.

Podczas spotkania Pani Burmistrz oraz Pani Dyrektor podpisały deklarację partnerstwa. Ogromnie cieszymy się z nadchodzącej współpracy. Niedługo więc pojawimy się ze spektaklami w Hrubieszowie. Bądźcie czujni!

fot. Marta Zbańska